Welkom op de site van Archeologie in de Klas

Archeologie is leuk en spannend! Op een actieve wijze maken leerlingen kennis met de archeologie. Met behulp van verhalen en beelden, maar ook door zelf te experimenteren met oude technieken, gaan we met de archeologie aan de slag!

Archeologie in de Klas is een project van Marjo Kraaijeveld. Dit project is opgezet omdat archeologie op school bijna niet aan bod komt. De geschiedenisles laat naast de verplichte stof weinig ruimte voor archeologie. Hier wil Archeologie in de Klas verandering in brengen.