Archeologische workshops en modules

Middelbaar onderwijs

In de activiteitenweek is het mogelijk om een dag met een klas te leven zoals onze voorouders dat ook deden. Op zo’n dag maken de leerlingen kennis met verschillende technieken uit de prehistorie, zoals vonken slaan met vuursteen, touw twijnen of wol spinnen.

Een andere invulling van een dag in de activiteitenweek is een dag waarbij alles draait om (experimentele) archeologie. Is het mogelijk om met 10 leerlingen een hunebedsteen te verplaatsen? Hoe smaakt het eten van onze voorouders? Lukt het om van een berg scherven weer een hele pot te maken? Hoe gaat het toe op een opgraving?

Archeologie kan ook als keuzemodule worden gegeven. Veel scholen bieden naast de reguliere vakken wekelijks blokuren aan. In dit kader verzorgt Archeologie in de Klas een lessenserie van acht lessen waarin de leerlingen op een actieve wijze kennis maken met verschillende aspecten van de archeologie. Wat doet een archeoloog allemaal? Hoe graaft hij de dood op? Wat is de rol van bijgeloof?

Leerlingen gaan zelf aan de slag met vuurstenen werktuigen maken, proberen vuur te maken met een vuurboog of een vuurslag. We brengen ook een bezoek aan een opgraving.

Tijdens deze module ontwikkelen de leerlingen zelf een archeologische speurtocht. Het is spannend om uit te zoeken hoe de omgeving van de school er vroeger uitzag, hoe de mensen hier leefden en wat er nu nog van te zien is. Zijn er opgravingen in de buurt geweest en wat is er dan gevonden? Zijn er nog oude gebouwen of zelfs monumenten te vinden in jouw omgeving? Kennen we nog bijzondere gebeurtenissen die in de buurt hebben plaatsgevonden? Met alle verzamelde informatie kijken de leerlingen opeens heel anders naar hun omgeving.

Archeologie in de Klas organiseert ook werkweken in het buitenland, waarbij een archeologische opgraving centraal staat.

Terug naar overzicht